Курс Управление на човешките ресурси, ТРЗ и соц. осигуряване за напреднали

За успешните в кариерата! Интензивният курс по Управление на човешките ресурси,

ТРЗ (Труд и работна заплата) за напреднали ще Ви въведе в действащата нормативна уредба и последните промени в нея.

Надградете своите знания и умения като HR и ТРЗ! Готови ли сте да получите по-задълбочени знания по:

- Начини за назначаване по втори трудов договор; документи

- Обезщетения по КТ

- Приложимо законодателство

- Сумарно работно време

- Документооборот по възтановяване на работник / служител отново на работа

- Декларации по чл. 50 и 55 от ЗДДФЛ

- Практически казуси.

12 учебни часа присъствени в залата на ТреинСофт или онлайн с лектор на живо + достъп до обширни теоритични материали в онлайн платформа за обучение и самостоятелна подготовка за 3 месеца.

Цена: 590 лв.*

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Клиентите на ТреинСофт ползват допълнителни отстъпки.

ПОЛЗИ от курса ТРЗ за напреднали

ВАЖНО! Новите закони и изменения са включени в учебната програма и се изучават от януари 2022г.

Ако искате да усъвършенствате своите знания и умения, и да бъдете експерт във Вашата област, то този практически курс е точно за Вас.

Бъдете едни гърди пред другите като подобрите своята компетентност!

Казусите и практическите задачите, които са включени в учебната програма, са Вашата крачка към голямата промяна. Обучението е изцяло с практическа насоченост и е подходящо както за хора работещи в сферата на човешките ресурси и студенти, така и за всички желаещи да придобият нови знания.

С комплимент за всички успешно завършили обучение по Управление на човешките ресурси, ТРЗ и счетоводство в ТреинСофт - ваучер за отстъпка при покупка на софтуерен продукт по избор с марка Microinvest!

УЧЕБНА ПРОГРАМА на КУРСА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, ТРЗ ЗА НАПРЕДНАЛИ

  • Обсъждане на действащата нормативна уредба.
  • Практически казуси в областта на трудовия и осигурителния стаж.
  • Решаване на практически казуси в областта на трудовите и извънтрудовите правоотношения. Обработка на болнични, документи за майчинство и други.
  • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости, рекапитулации и попълване на декларации 1 и 6.
  • Попълване на УП 2 и УП 3. Разглеждане и на други видове удостоверения за пенсиониране.
  • Запознаване с програмни продукти и работа с тях.
  • Разглеждане на специфични въпроси и казуси, които ви вълнуват.

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ по Управление на човешките ресурси в залата на ТреинСофт:

практика 12 уч. часа + 3 месеца онлайн достъп до теория и учебни материали от http://e-znanie.trainsoft.info/ . 

За издаване на удостоверение за професионална квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС, са необходими:

1. Протокол от успешно положен изпит

2. Заявление

3. Декларация

4. Форма за съгласие за обработване на лични данни

5. Копие от диплома за завършено образование

6. Платена такса – 60.00 лв.

 

Сходни курсове:Счетоводство за начинаещиСчетоводство за напредналиТРЗ за начинаещи, Компютърно счетоводство и ТРЗ обучениеГодишно счетоводно приключване

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

Заявете своя курс сега!

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ