За служители на търговски отдел, анализатори и всички активно работещи с Excel. Бъдете готови за решаване на много задачи. Получавате насоки и детайлно обяснение на решенията от практическа гледна точка, а не само теория. 
ВАЖНО! В края на обучението ще работите по собствени казуси от практиката и ще получите ценни указания за разрешаването им! На достъпен език с много задачи и примери ще се застъпят много аспекти от работата с електронни таблици, импорт-експорт на данни с други приложения.

ГРАФИК присъствено обучение: по заявка за фирмено обучение

Получавате допълнително достъп до материали за самостоятелно обучение.

ЦЕНА: 390 лв. без ДДС /физически лица са освободени от заплащане на ДДС/

Лектор: Мариела Станчева

Още...

Ако сте от хората, които подбират източниците си на знания;

Ако искате да научите на достъпен език само това, което наистина си струва да знаете;

Ако искате да лесно да прилагате наученото на практика - то това обучение е точно за Вас!

Не знаете дали в края на финансовата година сте на печалба или загуба? Фирменият счетоводен баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчетът за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и други справки, както и изготвянето на годишна данъчна декларация - всички документи изготвени без грешки, съобразени с последните изменения и допълнения в данъчното законодателство на Република България за  2021г.

В курса научавате на практика да обобщавате и синтезирате счетоводната информация, запознавате се с технологията и последователността и как да създавате годишен финансов отчет.

Така придобивате увереност логически да преобразувате счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане, ще имате ясна представа и професионални умения при изготвяне на годишното счетоводно приключване. 

Цена:    590 лв.  /специална отстъпки за клиенти/

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Още...

Ако сте от хората, които подбират източниците си на знания;

Ако искате да научите на достъпен език само това, което наистина си струва да знаете;

Ако искате да лесно да прилагате наученото на практика - то това обучение е точно за Вас!

Не знаете дали в края на финансовата година сте на печалба или загуба? Фирменият счетоводен баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчетът за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и други справки, както и изготвянето на годишна данъчна декларация - всички документи изготвени без грешки, съобразени с последните изменения и допълнения в данъчното законодателство на Република България за  2021г.

В курса научавате на практика да обобщавате и синтезирате счетоводната информация, запознавате се с технологията и последователността и как да създавате годишен финансов отчет.

Така придобивате увереност логически да преобразувате счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане, ще имате ясна представа и професионални умения при изготвяне на годишното счетоводно приключване. 

Цена:   490 лв.  /специална отстъпки за клиенти/

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Още...

За успешните в кариерата! Интензивният курс по Управление на човешките ресурси,

ТРЗ (Труд и работна заплата) за напреднали ще Ви въведе в действащата нормативна уредба и последните промени в нея.

Надградете своите знания и умения като HR и ТРЗ! Готови ли сте да получите по-задълбочени знания по:

- Начини за назначаване по втори трудов договор; документи

- Обезщетения по КТ

- Приложимо законодателство

- Сумарно работно време

- Документооборот по възтановяване на работник / служител отново на работа

- Декларации по чл. 50 и 55 от ЗДДФЛ

- Практически казуси.

12 учебни часа присъствени в залата на ТреинСофт или онлайн с лектор на живо + достъп до обширни теоритични материали в онлайн платформа за обучение и самостоятелна подготовка за 3 месеца.

Цена: 590 лв.*

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Клиентите на ТреинСофт ползват допълнителни отстъпки.

Още...