Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2021г. (2)

Ако сте от хората, които подбират източниците си на знания;

Ако искате да научите на достъпен език само това, което наистина си струва да знаете;

Ако искате да лесно да прилагате наученото на практика - то това обучение е точно за Вас!

Не знаете дали в края на финансовата година сте на печалба или загуба? Фирменият счетоводен баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчетът за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и други справки, както и изготвянето на годишна данъчна декларация - всички документи изготвени без грешки, съобразени с последните изменения и допълнения в данъчното законодателство на Република България за  2021г.

В курса научавате на практика да обобщавате и синтезирате счетоводната информация, запознавате се с технологията и последователността и как да създавате годишен финансов отчет.

Така придобивате увереност логически да преобразувате счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане, ще имате ясна представа и професионални умения при изготвяне на годишното счетоводно приключване. 

Цена:   490 лв.  /специална отстъпки за клиенти/

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Какво ще научите от курса

За окончателното оформяне на финансовия резултат на дейността на фирмата, дружеството или компанията. Уверено минете целият процес по приключване на счетоводните сметки и регистри, изготвяне на справки и отчети, годишна инвентаризация, изчисляване и деклариране на дължимите данъци и всички онези специфични дейности, които трябва да се извършат съгласно действащите закони и наредби.

Направето го бързо и точно! Нашите квалифицирани лектори ще ви разкрият тънкости при годишното счетоводно приключване, получете целенасочени съвети и разберете полезни практики, които да прилагате.

Практическо насочено обучение за напреднали. Темите в курса са подбрани и насочени за усъвършенстване на личните умения във воденето на счетоводство, приключването на финансовата година, отчитането на собствения и привлечения капитал и заемните отношения, амортизационна политика и др. След всяка преподадена тема се възлага самостоятелна задача за упражнение, която се коментира на следващото занятие.

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Основни теми, които ще се застъпят в процеса на обучение:

 • Същност на годишното счетоводно приключване.
 • Етапи на годишното счетоводно приключване.
 • Годишно приключване на счетоводните сметки.
 • Съставни части на годишния финансов отчет.
 • Как да попълним данъчна декларация. 
 • Промените в образеца на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2019 г., и новости във връзка с нейното подаване.
 • Преглед на промените в нормативната уредба.
 • Преглед на промените в нормативната уредба на данъка върху добавената стойност. Становища на НАП във връзка с промените.
 • Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 1 януари 2020 г.
 • Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС, и данъчното им третиране по ЗКПО.
 • Извършване на годишни корекции на данъчния кредит при изменение на използването на дълготрайни активи.
 • Актуална данъчна практика за прилагането на ЗДДС.
 • Дискусии на актуални теми по прилагането на ЗДДФЛ, решаване на конкретни работни казуси.

 Курсът включва 12 учебни часа присъствени в зала "ТреинСофт" + 30 учебни часа дистанционно за самостоятелна подготовка. Достъп до теория в онлайн платформа www.e-znanie.trainsoft.info за самоподготовка и решаване на казуси, срок от 3 месеца.

Обучението се провежда на удобно място в залата на Център за професионално обучение ТреинСофт на ул. Осогово 30, в непосредствена близост до метростанция Опълченска и мол София.

За да запазите Вашето място в даден курс е необходимо да заплатите капаро в размер на 100,00 лв. (без ДДС. Сумата от заплатено капаро се възтановява само при отказ от обучение не по-късно от 10 работни дни преди старта на курса!

За издаване на удостоверение за професионална квалификация по образец 3-37 на МОН, което важи за всички страни от ЕС, са необходими:

1. Протокол от успешно положен изпит

2. Заявление

3. Декларация

4. Форма за съгласие за обработване на лични данни

5. Копие от диплома за завършено образование

6. Платена такса – 60.00 лв.

 

Заявете ОНЛАЙН обучение за заети, работещи хора!

Получете половин годишен достъп до учебни материали от платформа за дистанционно обучение за 590 лв. ЦЕНАТА е с включени 10 учебни часа персонални консултация с лектор в предварително съгласувано удобно време. 

Сходни курсове: Счетоводство за начинаещи, Счетоводство за напреднали, ТРЗ за начинаещи, ТРЗ за напреднали, Компютърно счетоводство и ТРЗ обучение

ЦПО ТреинСофт предлага комплексно фирмено обучение в тази област за вашите фирмени служители. Обучението може да се проведе в учебната зала на Треинсофт или в удобно за фирмата място – зала в офисите на фирмата или в бизнес центъра, където се намира вашата компания.

Специфичните условия като време, място, необходимо оборудване, интернет свързаност, кетъринг и специални цени и други се уговарят индивидуално.


Може да заплатите по банков път или онлайн, чрез системата на БОРИКА.

Банкова сметка:

ТреинСофт ЕООД
УниКредит Булбанк
IBAN: BG75UNCR70001520217640
BIC: UNCRBGSF
Основание: Такса за обучение (име на курса)

 

Заплатете онлайн своето обучение сега


(Чрез системата Борика на Уникредит Булбанк)

Съгласен съм с "Условията за ползване"

            
 

Заявете своя курс сега!

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПЛАЩАНИЯ