Ако сте от хората, които подбират източниците си на знания;

Ако искате да научите на достъпен език само това, което наистина си струва да знаете;

Ако искате да лесно да прилагате наученото на практика - то това обучение е точно за Вас!

Не знаете дали в края на финансовата година сте на печалба или загуба? Фирменият счетоводен баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчетът за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и други справки, както и изготвянето на годишна данъчна декларация - всички документи изготвени без грешки, съобразени с последните изменения и допълнения в данъчното законодателство на Република България за  2021г.

В курса научавате на практика да обобщавате и синтезирате счетоводната информация, запознавате се с технологията и последователността и как да създавате годишен финансов отчет.

Така придобивате увереност логически да преобразувате счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане, ще имате ясна представа и професионални умения при изготвяне на годишното счетоводно приключване. 

Цена:   490 лв.  /специална отстъпки за клиенти/

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Още...

За успешните в кариерата! Интензивният курс по Управление на човешките ресурси,

ТРЗ (Труд и работна заплата) за напреднали ще Ви въведе в действащата нормативна уредба и последните промени в нея.

Надградете своите знания и умения като HR и ТРЗ! Готови ли сте да получите по-задълбочени знания по:

- Начини за назначаване по втори трудов договор; документи

- Обезщетения по КТ

- Приложимо законодателство

- Сумарно работно време

- Документооборот по възтановяване на работник / служител отново на работа

- Декларации по чл. 50 и 55 от ЗДДФЛ

- Практически казуси.

12 учебни часа присъствени в залата на ТреинСофт или онлайн с лектор на живо + достъп до обширни теоритични материали в онлайн платформа за обучение и самостоятелна подготовка за 3 месеца.

Цена: 590 лв.*

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Клиентите на ТреинСофт ползват допълнителни отстъпки.

Още...

Ако сте от хората, които подбират източниците си на знания;

Ако искате да научите на достъпен език само това, което наистина си струва да знаете;

Ако искате да лесно да прилагате наученото на практика - то това обучение е точно за Вас!

Не знаете дали в края на финансовата година сте на печалба или загуба? Фирменият счетоводен баланс, отчетът за приходите и разходите, отчетът за паричните потоци, отчетът за собствения капитал, справка за дълготрайните активи и други справки, както и изготвянето на годишна данъчна декларация - всички документи изготвени без грешки, съобразени с последните изменения и допълнения в данъчното законодателство на Република България за  2021г.

В курса научавате на практика да обобщавате и синтезирате счетоводната информация, запознавате се с технологията и последователността и как да създавате годишен финансов отчет.

Така придобивате увереност логически да преобразувате счетоводната информация от текущото счетоводно отчитане, ще имате ясна представа и професионални умения при изготвяне на годишното счетоводно приключване. 

Цена:    590 лв.  /специална отстъпки за клиенти/

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Още...
  • Не знаете правата си на работното място?
  • Налага ли да решавате проблеми от трудовото право, които не са във вашата сила?
  • Имате въпроси за промяна в осигуряването и пенсионирането?

Включете сега в малка група, преразгледайте работници казуси и попълнете документи с разбиване и лекота!

Професионално обучение по УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШНИТЕ РЕСУРСИ, ТРЗ, личен състав, запознаване и добавяне на документи пред НАП и НОИ, назначаване на служители, трудови праворазрешения.

С  лектор практик и експерт  по социално осигуряване и труд и работна заплата, поддържайте и намалете казуси по новите промени в закона,  в сила от 2020г.!

Запознайте се с промените в  Закона за здравното осигуряване, новия начин за изчисляване на пенсиите , новата формула, новите членове, съществуващите  промени в правителството , промените в наредбите , обърнете се към работното място и в правителството на правителството.

За повече информация относно графика можете да се свържете с нас на тел .: +359 895 614 150 - Росислава Борисова

 

Още...