accounting

Счетоводните курсове са подходящи както за настоящи счетоводители и хора, занимаващи се със счетоводна дейност, така и за такива, които имат намерение да се развиват в тази област. Обучението е насочено към придобиване или повишаване на професионална квалификация за начинаещи, счетоводители и специалисти по ТРЗ.